לפעילות עד הבית לחצו כאן!

מתנסביב השעון

לחודש הקודם
לחודש הבא
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7

הכירו את - צוות המתנ״ס

יואב יגול-מנהל המתנ"ס
דקלה אוחנינה-סגנית מנהל
פאני חדאד-מנהלת שירות לקוחות
אופירה פדלון -מנהלת צהרוני גנים
נוגה תם-מנהלת כספים
כוכב פרץ-מנהלת פרוייקטים ומרכז ידע
אורית גולאברי-מנהלת תחום הספורט
אוסנת מעמרי-מנהלת "הגן שלנו"
דרסה זאודה-מנהל יחידת הנוער
הילי סוקולובר-רכזת עמיתים
סיגל בטיטו-רכזת הספריה הקהילתית ב"גבעול"
מלכה ברעד-מנהלת תחום גימלאים
חיים גואטה -מנהל אחזקה ובטחון
כפיר בובליל-מנהל אחזקה
-
זהבה שטיבי -אם בית
חגית לוי-אם בית
לילי גניש-אם בית

עסקים מקומיים

הצטרפו לעידכונים

נהלי הרשמה ותשלום לחוגים ופעילויות המתנ"ס

נהלי הרשמה ותשלום לחוגים ופעילויות המתנ"ס

להורדת קובץ וורד לחצו כאן

 

מלל נגיש:

 

נהלי הרשמה ותשלום לחוגים ופעילויות המתנ"ס

תושבים יקרים,

על מנת  שנוכל להעניק לכם שירות יעיל ומקצועי, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי ההרשמה והתשלום הבאים:

 

 1. שנת הפעילות במתנ"ס מתקיימת בין החודשים ספטמבר עד יולי, למעט ערבי חג, ימי חג וחול המועד חנוכה, סוכות ופסח לפי לוח החופשים המפורסם באתר המתנ"ס.
 2. מחירי החוגים מחושבים עפ"י עלויות הביצוע בפועל. החופשות בחגים שבהן אין פעילות, כמפורט בלוח החופשות, נכללות בעלות החוג.
 3. המתנ"ס מתחייב למינימום של 35 שיעורים בשנת הפעילות בחוג חד שבועי, ובמינימום של 70 שיעורים בשנת הפעילות בחוג דו שבועי.
 4. ההרשמה לחוגים הינה הרשמה שנתית מראש ולא יתאפשר תשלום חודש בחודשו.
 5. התשלום בגין הפעילות הינו תשלום חודשי, משתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית בחודש מסוים.
 6. אי השתתפות בפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא שכר הלימוד.
 7. במקרה של ביטול חוג על ידי המתנ"ס יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.
 8. בגין היעדרות מדריך, יוחזר שיעור במועד אחר.
 9. פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנה במספר מינימלי של משתתפים כפי שיוגדר ע"י המתנ"ס.
 10. הנהלת המתנ"ס תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד קבוצות גיל.
 11. משפחה הנמצאת בחוב למתנ"ס לא תורשה להירשם לפעילות המתנ"ס עד הסדרת החוב.
 12. הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק פעילות של משתתף אם הוא פוגע בפעילות השוטפת.

 

הנחות

 1. לנרשמים לחוגים תינתן 5% הנחה על חוג שני ומעלה לבית אב (הזול מבניהם).
 2. לקבלת הנחות מעבר למוגדר בסעיף 1, ניתן לפנות לוועדת הנחות ע"י מילוי טופס בקשה, שניתן

לקבל במזכירות המתנ"ס, יש להגיד את הבקשה בצירוף כל האישורים הנדרשים עד לתאריך 30.9

ההנחה תתקבל רק לאחר אישור ועדת ההנחות שתתכנס עד סוף חודש אוקטובר. לא ידונו

בבקשות אשר יוגשו ללא המסמכים.

 1. קריטריון לקבלת הנחה הינו גובה הכנסת המשפחה ולכן יש להגיש תלושי שכר של 3 חודשים אחרונים

 ו/או אישורי הכנסה אחרים לפי הצורך.

 1. התשלום ישולם במלואו ולאחר מתן ההנחה בוועדה יתבצע הזיכוי.

 

ביטול השתתפות:

 1. בקשות לביטולים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב במזכירות המתנ"ס. ניתן לשלוח הודעת ביטול באמצעות הפקס. בכל מקרה חייב מבקש הביטול לוודא קבלת טופס אישור ביטול חוג מהמתנ"ס. משתתף אשר לא יהיה בידיו טופס ביטול חוג מאושר ע"י המתנ"ס, ייחשב כמי שממשיך להשתתף בחוג בתשלום מלא. לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך.
 2. ביטול חוג יכנס לתוקפו שבועיים מיום הגשת טופס הביטול במזכירות המתנ"ס. המשתתף

יהיה רשאי להמשיך בחוג עד סוף תקופת התשלום.

 1. מועד אחרון להגשת בקשה לביטול חוג יהיה ה-31.3. לאחר התאריך הנ"ל יחויב המשתתף עד סוף שנת הפעילות.
 2. העברה מחוג לחוג תתבצע אך ורק בתחילת חודש.
 3. לא יתאפשר ביטול חוג והחזר התשלום רטרואקטיבית.
 4. לא יתאפשר החזר בגין ביטול השתתפות בקורס.

 

אנו מאחלים לכם שנה חוויתית ומלאה בלמידה והעשרה

צוות מתנ"ס גבעת אולגה

 

 

אופן התשלום: תשלום בגין החוגים ייעשה באמצעות כרטיס אשראי, ו/או צ'קים מראש בתשלומים שווים על פי מניין החודשים. עבור כל המחאה חוזרת, יחויב הלקוח בכיסוי ההוצאות על סך 25 ₪. אין אפשרות לתשלום חודש בחודשו במזומן.

 

לתשומת לב הנרשמים לחוגי קפוארה יש תוספת תשלום עבור מדים 130 ₪, העשרה 20 ₪, לחוגי כדורגל  יש תוספת ערכה 230 ₪, מופע סיום חוגי התעמלות קרקע 25 ₪ לכרטיס. התשלום יתבצע במעמד ההרשמה.

 

שימו לב! ההרשמה לא תתבצע באופן אוטומטי משנה לשנה. יש להירשם מחדש באתר האינטרנט של המתנ"ס, להגיע למתנ"ס ולמלא טפסים חדשים, או לשלוח טפסים חדשים בפקס ולאשר טלפונית את קבלתם במזכירות.

 

שעות קבלת קהל במזכירות: ימים א'-ה' 9:00-13:00  16:00-19:00

 

 

אישור פרסום

 

הריני         מאשר לפרסם את תמונתי/תמונות ילדיי בפייסבוק/באתר של מתנ"ס גבעת אולגה.

 

הריני         מאשר קבלת הודעות ווצאפ שמספרו מופיע בדף זה, לטל' ______________________

 

או למייל שכתובתו _________________________________________________________

 

 

הצהרת בריאות

הריני מצהיר/ה בזאת כי (אני / בני / בתי)  (שם ומשפחה)_____________________ בריא/ה וכשיר/ה לבצע

פעילות גופנית בהתאם לחוג שנרשמ/ה. הערה ___________________________________________

חוג ____________________  כיתה ____ מס' זהות: ____________________ ת. לידה ___________

 

 

הריני מאשר/ת בחתימת ידי שקראתי את הנהלים

 

 

שם ומשפחה: __________________   מס' ת"ז __________________

 

 

כתובת: __________________________ נייד: _________________ חתימה: _________________