מתנסביב השעון

לחודש הקודם
יוני 2022
לחודש הבא
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9

אישה השראה - 2022

אלירן אילוז-מנהל המתנ"ס
דקלה אוחנינה-סגנית מנהל
פאני חדאד-מנהלת שירות לקוחות
אופירה פדלון -מנהלת צהרוני גנים
נגה תם-מנהלת כספים
כוכב פרץ-מנהלת פרוייקטים ומרכז ידע
אוסנת מעמרי-מנהלת "הגן שלנו"
רודריגו רמניק-רכז עמיתים
מלכה ברעד-מנהלת תחום גימלאים
חיים גואטה -מנהל אחזקה ובטחון
כפיר בובליל-מנהל אחזקה
חגית לוי-אם בית
לילי גניש-אם בית
גולאברי אורית-מנהלת תחום ספורט ופנאי
שרונה אורן-מנהלת שירות לקוחות
נחמי גוטמן-מנהלת קהילה והעשרה
יעל מכאלי-רכזת מתנדבים
בועז קעטבי-מנהל מרכז למידה
אביהו מוצ'ה-רכז הוליסטי ביחידת הנוער

עסקים מקומיים

הצטרפו לעידכונים

טפסים

הסכם הרשמה ותשלום לחוגים ופעילויות המתנ"ס

מין
פרטי הורים למשתתף/ת מתחת לגיל 18:
פרטי האם
פרטי האב
אישור פרסום
הריני מאשר / לא מאשר לפרסם את תמונתי/תמונות ילדיי בפייסבוק/באתר של מתנ
הריני מאשר / לא מאשר קבלת הודעות ווצאפ מקבוצת החוג / הפעילות.
הצהרת בריאות
הריני מצהיר/ה בזאת כי ( אני / בני / בתי )
בריא/ה וכשיר/ה לבצע פעילות גופנית בהתאם לחוג שנרשמ/ה. / יש בעיה
אני החת"מ מצהיר בזאת כי קראתי והבנתי את התנאים המפורטים לעיל ומתחייב/ת לעמוד בתנאים ולשלם את שכר הלימוד במועד ובמלואו בהתאם לאמור. ולראיה באנו על החתום,
חתמו כאן

התקנון

הואיל: והמרכז הקהילתי בגבעת אולגה מקיים חוגים ופעילויות ברחבי השכונה

והואיל: והמשתתף ו/או בני משפחתו מעוניינים להצטרף למסגרת החוגים במרכז וללמוד בהם.

הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. שנת הפעילות במתנ"ס מתקיימת בין החודשים ספטמבר עד יוני, למעט ערבי חג, ימי חג וחול המועד חנוכה, סוכות ופסח לפי לוח החופשים המפורסם באתר המתנ"ס.

2. מחירי החוגים מחושבים עפ"י עלויות הביצוע בפועל. החופשות בחגים שבהן אין פעילות, כמפורט בלוח החופשות, נכללות בעלות החוג.

3. המתנ"ס מתחייב למינימום של 35 שיעורים בשנת הפעילות בחוג חד שבועי, ובמינימום של 70 שיעורים בשנת הפעילות בחוג דו שבועי.

4. ההרשמה לחוגים הינה הרשמה שנתית מראש ולא יתאפשר תשלום חודש בחודשו.

5. התשלום בגין הפעילות הינו תשלום חודשי, משתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית בחודש מסוים.

6. המרכז לא יחזיר תשלום או יפצה משתתף שלא הגיע לשיעור, במקרים מיוחדים של מחלה ממושכת יקבע עפ"י שיקול  דעת הנהלת המרכז.

7. במקרה של ביטול חוג על ידי המתנ"ס יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.

8. בגין היעדרות מדריך, יוחזר שיעור במועד אחר.

9. פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנה במספר מינימלי של משתתפים כפי שיוגדר ע"י המתנ"ס.

10. הנהלת המתנ"ס תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד קבוצות גיל.

11. משפחה הנמצאת בחוב למתנ"ס לא תורשה להירשם לפעילות המתנ"ס עד הסדרת החוב.

12. המרכז שומר לעצמו את האפשרות להפסיק פעילות של משתתף במידה  והוא פוגע בפעילות השוטפת.

 

הנחות

1. לנרשמים לחוגים תינתן 5% הנחה על חוג שני ומעלה לבית אב.

2. לקבלת הנחות מעבר למוגדר בסעיף 1, ניתן לפנות לוועדת הנחות ע"י מילוי טופס בקשה, שניתן

לקבל במזכירות המתנ"ס, יש להגיש את הבקשה בצירוף כל האישורים הנדרשים עד לתאריך 30.9 בקשות אשר יוגשו לאחר מועד זה לא יתקבלו.

ההנחה תתקבל רק לאחר אישור ועדת ההנחות שתתכנס עד סוף חודש אוקטובר. הוועדה לא תידון

בבקשות אשר יוגשו ללא המסמכים.

3. קריטריון לקבלת הנחה הינו גובה הכנסת המשפחה,  יש להגיש תלושי שכר של 3 חודשים אחרונים ו/או אישורי הכנסה אחרים לפי הצורך.

4. התשלום ישולם במלואו ולאחר מתן ההנחה במידה ונמצא זכאי להנחה יתבצע זיכוי בהתאם.

 

ביטול השתתפות:

 1. ביטול הרשמה יעשה באמצעות הודעה בכתב בלבד שתימסר במזכירות המרכז, ניתן לשלוח הודעה במייל או בפקס למרכז, יש לוודא הגעת ההודעה.

2. לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך. ללא הודעה בכתב, ייחשב המשתתף כממשיך בחוג לכל דבר.

3. לאחר תחילת הפעילות הודעת הביטול והחזר הכספי יכנסו לתוקף חודש מיום בקשת הביטול , לא תהיה כל התייחסות לבקשות בע"פ.

4. לא תתאפשר בקשת ביטול חוג בדיעבד.

5. ביטול הוראת קבע או צ'ק שיחזור שלא בתיאום מראש עם מזכירות המרכז יחויב בתשלום ע"ס 35 ₪.

6. ברישום שנעשה מרחוק - ניתן לבטל תוך 14 יום מיום העסקה או מיום קבלת טופס זה.

7. ביטול שיעשה עד ליום 31.3 יזוכה על יתרת התקופה, ואולם ביטול החוג לאחר מועד זה זו יחויב המשתתף במחצית מיתרת החודשים שנותרו עד לסיום הפעילות (יוני /יולי).

 

אופן התשלום: תשלום בגין החוגים ייעשה באמצעות כרטיס אשראי, ו/או צ'קים מראש בתשלומים שווים על פי מניין החודשים. עבור כל המחאה חוזרת, יחויב הלקוח בכיסוי ההוצאות על סך 14 ₪. אין אפשרות לתשלום חודש בחודשו במזומן.

 

שימו לב! ההרשמה לא תתבצע באופן אוטומטי משנה לשנה. יש להירשם מחדש באתר האינטרנט של המתנ"ס, להגיע למתנ"ס ולמלא טפסים חדשים, או לשלוח טפסים חדשים בפקס ולאשר טלפונית את קבלתם במזכירות.

 

שעות קבלת קהל במזכירות:  ימים א'-ה'  9:00-13:00  16:00-19:00