מתנסביב השעון

לחודש הקודם
לחודש הבא
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7

הכירו את - צוות המתנ״ס

מזכירות-מזכירות
איה אנגל-מנהלת המתנ"ס
דקלה אוחנינה-מנהלת תחום הפנאי ומזכירת מנהלת
פאני חדאד-מנהלת שירות לקוחות
אופירה פדלון -מנהלת שירות לקוחות
נוגה תם-מנהלת כספים
כוכב פרץ-מנהלת פרוייקטים ומרכז ידע
אורית גולאברי-מנהלת תחום הספורט
אוסנת מעמרי-מנהלת "הגן שלנו"
דרור לוי-מנהל יחידת הנוער
הילי סוקולובר-רכזת עמיתים
ציפי בש-מנהלת צהרונים גיל הרך
סיגל בטיטו-רכזת הספריה הקהילתית ב"גבעול"
מלכה ברעד-מנהלת מועדון גיל הזהב
חיים גואטה -מנהל אחזקה ובטחון
כפיר בובליל-מנהל אחזקה
יפית סימונובסקי-רכזת מתנדבים – של"מ
זהבה שטיבי -אם בית
חגית לוי-אם בית
לילי גניש-אם בית

עסקים מקומיים

הצטרפו לעידכונים

טפסים

הסכם הורים מעון הגיל הרך של מתנ"ס גבעת אולגה בשנה"ל תש"פ 2019-2020 -

הנחיות למילוי הטופס:

הסכם הורים מעון הגיל הרך של מתנ"ס גבעת אולגה בשנה"ל תש"פ 2019-2020

אנו שמחים שבחרתם לרשום את ילדיכם למעון הגיל הרך של מתנ"ס גבעת אולגה, המסמך שלפניכם נועד להסדיר את אופני ההתנהלות בין המתנ"ס לבינכם ההורים.

שימו לב! - בטופס קיימים שדות חובה!

1. פרטי התקשרות: (שדות מילוי בהמשך)

2. מועדי הפעלה:
א. מועד תחילת פעילות: 1.9.2019 מיקום המעון: הבן איש חי 9 גבעת אולגה חדרה. 
כיתה: ___תינוקות / ____פעוטות (סמן/י ב-X את הבחירה) 
ב. משך פעילות: רגיל 07:15-16:00 קצר 07:15-13:00 תוספת הארכה 16:00-16:30 
    יום ו': 07:15-12:00 (סמן/י ב-X את הבחירה) 
ג. פעילות המעון בתחילת השנה בימים הראשונים, קליטת הילדים: 
1. ילד ממשיך – שעות פעילות המעון – יום לימודים מלא בהתאם ליכולתו של הילד. 
2. ילד חדש – ביום הראשון עד השעה 10:00, ביום השני עד השעה 11:00, ביום השלישי יום לימודים רגיל ובהתאם ליכולתו של הילד. 
ד. במסגרת המעון תינתן: ארוחת בוקר, ארוחת צהריים בשרית, פת מנחה. 

3. שעות סגירת המעון:
א. ההורים מתחייבים להוציא את הילד מהגן בכל יום לא יאוחר מהשעות המפורטות בסעיף 2ב'.
ב. בכל איחור יחוייב ההורה בגין איחור בסך של 25 ₪ עבור 15 הדקות הראשונות. כל 10 דקות נוספות יחוייבו ב-10 ₪ נוספים.
ג. התשלום בגין האיחורים יתבצע במזכירות המתנ"ס.

4. הולכת ילדים:
א. האחריות לילד מצאתו מהבית ועד הגעתו למעון וכן מתום הפעילות עד הגעתו הביתה, תחול על ההורים ותתבצע על ידם או על ידי אדם מבוגר (מעל גיל 18) אחר מטעמם.
ב. הוצאת ילד תעשה על פי טופס הולכת ילדים למעון והחזרתם לביתם (נספח ג').

5. תשלום:
א. שכר לימוד ליום קצר תינוקות/פעוטות 1,900 ₪ X 11 תשלומים.
שכר לימוד ליום ארוך תינוקות/פעוטות 2,200 ₪ X 11 תשלומים.
תוספת הארכת זמן 1,650 ₪ 150ש"ח X11 תשלומים.
ב. ההורים ישלמו עם החוזה, 35 ₪ דמי ביטוח + דמי הרשמה בסך 300 ₪ ע"ח שכ"ל חודש ספטמבר 2019 ואת יתרת התשלומים בצ'קים או באשראי. בקשות לביטולים בטרם פתיחת שנה"ל תש"פ אשר יוגשו לאחר ה-15.8.19 יחוייבו בדמי הרשמה.
ג. התשלום יתבצע באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי או בצ'קים, בפריסה של 11 תשלומים עוקבים. שכר הלימוד יפרע גם בהעדר הילד מהמעון עקב מחלה/חופשה.
ד. כל פיגור בתשלום יקנה למתנ"ס את הזכות לדרוש את הוצאתו של הילד 30 ימים לאחר מתן התראה בכתב ומראש בת 14 ימים.
ה. הוראת תשלום שחזרה תחוייב בסך של 20 ₪ בגין הוצאות טיפול, התשלום יעשה במזומן בלבד, לא יאוחר משבוע ימים מיום החזרת ההוראה.
ו. באחריות ההורים לדווח למתנ"ס על כל שינוי בפרטי כרטיס האשראי עם השינוי עצמו.

6. תשלום מחמת עזיבת ילד במהלך שנת הלימודים:
א. הורים הרוצים להוציא את ילדם מהמעון יודיעו בכתב על ביטול השתתפות במזכירות המתנ"ס, ויחוייבו בתשלום עבור חודש העזיבה במהלכו רשאי הילד לבקר במעון.
ב. בקשת ביטול שתוגש עד ל-10 לחודש תחייב את ההורים בתשלום שכר לימוד עבור אותו חודש. בקשת ביטול שתוגש לאחר ה-10 לכל חודש תחייב את ההורים בתשלום שכר הלימוד בעבור החודש העוקב, לאחר החודש שבו הוגשה בקשת הביטול.
ג. החל מתאריך ה-1.4.20, גם בבקשת ביטול, תשולם השנה כולה.
ד. בידי המתנ"ס שמורה הזכות להוציא ילד ממסגרת המעון מסיבות פדגוגיות או בריאותיות על בסיס חוות דעת מטעם גורם מקצועי מוסמך או במקרים בהם לא עמדו ההורים בהתחייבויותיהם, ובלבד שהדבר יעשה בהתראה בכתב של שבועיים מראש. הוצאת הילד מסיבות פדגוגיות או בריאותיות מצריכה גם את אישור מנהלת התחום המחוזי במשרד העבודה והרווחה אשר תקבל את חוות הדעת כאמור.
ה. לוח החופשות ותפריט המזון יחולק להורים באסיפת ההורים הראשונה.

7. בריאות הילד:
א. ההורים מתחייבים למסור כל אינפורמציה רפואית של הילד היכולה להשפיע על תפקוד הילד במסגרת ועל הטיפול בו.
ב. יש למלא בהקפדה את כל הנתונים בטופס ההצהרה והמידע על בריאות הילד שבנספח א' באחריות ההורה לעדכן במשך השנה בכתב על כל שינוי במצב הבריאותי של הילד מיד עם השינוי.
ג. בכל מקרה של ילד הסובל ממגבלה ו/או הפרעה כלשהי, מתחייבים ההורים לצרף אישור מהרופא שהילד יכול להשתתף במעון ומה המגבלות.
ד. ההורים מתחייבים לא לשלוח את הילד ביום שהוא חולה עם חום מעל 38 מעלות צלסיוס ו/או שלשולים ו/או הקאות ו/או דלקות עיניים. ילד שחלה בזמן שהותו במעון, יעשה ניסיון לאתר את ההורים אשר מתחייבים להוציאו מהמעון בסמוך ככל האפשר לקבלת ההודעה הטלפונית.
ה. ילד יוכל לשוב למסגרת לאחר 24 שעות בבית מתום יום הלימודים הקודם, ללא הופעת סימפטומים של המחלה. יש להביא אישור רופא לאחר העדרות בת שלושה ימים.
ו. על פי הנחיות משרד הבריאות חל איסור על צוות המעון לתת תרופות לילדים, לרבות אקמול.
ז. כל הוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד חולה במעון יחולו על ההורים.
ח. במקרה בו הילד נדרש לסייעת צמודה באחריות ההורים לדאוג לסייעת צמודה.

8. שימוש בתמונות של הילדים
א. הריני מאשר לצלם את ילדי ולשלוח את התמונות בקבוצות הוואטסאפ של המעון ו/או העלאה של התמונות לדף הפייסבוק ו/או אתר האינטרנט של המתנ"ס.
ב. הריני מאשר קבלת מסרונים ו/או דואר אלקטרוני הקשורים לפעילות המתנ"ס.

 

הסכם הורים מעון הגיל הרך של מתנ"ס גבעת אולגה בשנה"ל תשע"ט
1. פרטי התקשרות:
2. מועדי הפעלה
א. מועד תחילת פעילות: 1.9.2019 מיקום המעון: הבן איש חי 9 גבעת אולגה חדרה.
כיתה
חתימה
בחר/י:
2. הנני מתחייב/ת להודיע למתנ"ס מיידית על כל בעיה ו/או מגבלה שהתגלתה וזאת מיד עם התגלותה.
3. בכל מקרה של מגבלה ו/או בעיה רפואית, הנני מתחייב/ת לחתום על כתב התחייבות מיוחד לילד על מגבלה רפואית שיימסר לנו ולנהוג בהתאם לאמור בו.
4. בדיקת חום: הנני מאשר/ת למטפלת לבדוק חום לילד שלי במד חום דיגיטלי.
מידע רפואי
הערות:
* יש לצרף מסמכים רפואיים אודות המגבלה והבעיה.
*חל איסור על עובדות המעון לתת תרופות לילדים, לרבות אקמול.
חתימה
שם המסגרת
פרטי הילד/ה:
פרטי האם:
פרטי האב

התקנון

הסכם הורים מעון הגיל הרך של מתנ"ס גבעת אולגה בשנה"ל תש"פ 2019-2020

2. מועדי הפעלה:
א. מועד תחילת פעילות: 1.9.2019 מיקום המעון: הבן איש חי 9 גבעת אולגה חדרה. 
כיתה: ___תינוקות / ____פעוטות (סמן/י ב-X את הבחירה) 
ב. משך פעילות: רגיל 07:15-16:00 קצר 07:15-13:00 תוספת הארכה 16:00-16:30 
    יום ו': 07:15-12:00 (סמן/י ב-X את הבחירה) 
ג. פעילות המעון בתחילת השנה בימים הראשונים, קליטת הילדים: 
1. ילד ממשיך – שעות פעילות המעון – יום לימודים מלא בהתאם ליכולתו של הילד. 
2. ילד חדש – ביום הראשון עד השעה 10:00, ביום השני עד השעה 11:00, ביום השלישי יום לימודים רגיל ובהתאם ליכולתו של הילד. 
ד. במסגרת המעון תינתן: ארוחת בוקר, ארוחת צהריים בשרית, פת מנחה. 

3. שעות סגירת המעון: 
א. ההורים מתחייבים להוציא את הילד מהגן בכל יום לא יאוחר מהשעות המפורטות בסעיף 2ב'. 
ב. בכל איחור יחוייב ההורה בגין איחור בסך של 25 ₪ עבור 15 הדקות הראשונות. כל 10 דקות נוספות יחוייבו ב-10 ₪ נוספים. 
ג. התשלום בגין האיחורים יתבצע במזכירות המתנ"ס. 

4. הולכת ילדים: 
א. האחריות לילד מצאתו מהבית ועד הגעתו למעון וכן מתום הפעילות עד הגעתו הביתה, תחול על ההורים ותתבצע על ידם או על ידי אדם מבוגר (מעל גיל 18) אחר מטעמם. 
ב. הוצאת ילד תעשה על פי טופס הולכת ילדים למעון והחזרתם לביתם (נספח ג'). 

5. תשלום: 
א. שכר לימוד ליום קצר תינוקות/פעוטות 1,900 ₪ X 11 תשלומים. 
שכר לימוד ליום ארוך תינוקות/פעוטות 2,200 ₪ X 11 תשלומים. 
תוספת הארכת זמן 1,650 ₪ 150ש"ח X11 תשלומים. 
ב. ההורים ישלמו עם החוזה, 35 ₪ דמי ביטוח + דמי הרשמה בסך 300 ₪ ע"ח שכ"ל חודש ספטמבר 2019 ואת יתרת התשלומים בצ'קים או באשראי. בקשות לביטולים בטרם פתיחת שנה"ל תש"פ אשר יוגשו לאחר ה-15.8.19 יחוייבו בדמי הרשמה. 
ג. התשלום יתבצע באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי או בצ'קים, בפריסה של 11 תשלומים עוקבים. שכר הלימוד יפרע גם בהעדר הילד מהמעון עקב מחלה/חופשה. 
ד. כל פיגור בתשלום יקנה למתנ"ס את הזכות לדרוש את הוצאתו של הילד 30 ימים לאחר מתן התראה בכתב ומראש בת 14 ימים. 
ה. הוראת תשלום שחזרה תחוייב בסך של 20 ₪ בגין הוצאות טיפול, התשלום יעשה במזומן בלבד, לא יאוחר משבוע ימים מיום החזרת ההוראה. 
ו. באחריות ההורים לדווח למתנ"ס על כל שינוי בפרטי כרטיס האשראי עם השינוי עצמו. 

6. תשלום מחמת עזיבת ילד במהלך שנת הלימודים: 
א. הורים הרוצים להוציא את ילדם מהמעון יודיעו בכתב על ביטול השתתפות במזכירות המתנ"ס, ויחוייבו בתשלום עבור חודש העזיבה במהלכו רשאי הילד לבקר במעון. 
ב. בקשת ביטול שתוגש עד ל-10 לחודש תחייב את ההורים בתשלום שכר לימוד עבור אותו חודש. בקשת ביטול שתוגש לאחר ה-10 לכל חודש תחייב את ההורים בתשלום שכר הלימוד בעבור החודש העוקב, לאחר החודש שבו הוגשה בקשת הביטול. 
ג. החל מתאריך ה-1.4.20, גם בבקשת ביטול, תשולם השנה כולה. 
ד. בידי המתנ"ס שמורה הזכות להוציא ילד ממסגרת המעון מסיבות פדגוגיות או בריאותיות על בסיס חוות דעת מטעם גורם מקצועי מוסמך או במקרים בהם לא עמדו ההורים בהתחייבויותיהם, ובלבד שהדבר יעשה בהתראה בכתב של שבועיים מראש. הוצאת הילד מסיבות פדגוגיות או בריאותיות מצריכה גם את אישור מנהלת התחום המחוזי במשרד העבודה והרווחה אשר תקבל את חוות הדעת כאמור. 
ה. לוח החופשות ותפריט המזון יחולק להורים באסיפת ההורים הראשונה. 

7. בריאות הילד:
א. ההורים מתחייבים למסור כל אינפורמציה רפואית של הילד היכולה להשפיע על תפקוד הילד במסגרת ועל הטיפול בו. 
ב. יש למלא בהקפדה את כל הנתונים בטופס ההצהרה והמידע על בריאות הילד שבנספח א' באחריות ההורה לעדכן במשך השנה בכתב על כל שינוי במצב הבריאותי של הילד מיד עם השינוי. 
ג. בכל מקרה של ילד הסובל ממגבלה ו/או הפרעה כלשהי, מתחייבים ההורים לצרף אישור מהרופא שהילד יכול להשתתף במעון ומה המגבלות. 
ד. ההורים מתחייבים לא לשלוח את הילד ביום שהוא חולה עם חום מעל 38 מעלות צלסיוס ו/או שלשולים ו/או הקאות ו/או דלקות עיניים. ילד שחלה בזמן שהותו במעון, יעשה ניסיון לאתר את ההורים אשר מתחייבים להוציאו מהמעון בסמוך ככל האפשר לקבלת ההודעה הטלפונית. 
ה. ילד יוכל לשוב למסגרת לאחר 24 שעות בבית מתום יום הלימודים הקודם, ללא הופעת סימפטומים של המחלה. יש להביא אישור רופא לאחר העדרות בת שלושה ימים. 
ו. על פי הנחיות משרד הבריאות חל איסור על צוות המעון לתת תרופות לילדים, לרבות אקמול. 
ז. כל הוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד חולה במעון יחולו על ההורים. 
ח. במקרה בו הילד נדרש לסייעת צמודה באחריות ההורים לדאוג לסייעת צמודה. 

8. שימוש בתמונות של הילדים
א. הריני מאשר לצלם את ילדי ולשלוח את התמונות בקבוצות הוואטסאפ של המעון ו/או העלאה של התמונות לדף הפייסבוק ו/או אתר האינטרנט של המתנ"ס. 
ב. הריני מאשר קבלת מסרונים ו/או דואר אלקטרוני הקשורים לפעילות המתנ"ס. 

 


?>