מתנ"ס גבעת אולגה

חוברת הפעילות שלנו

בחוברת זו מוצג מגוון הפעילויות שלנו, אתם מוזמנים להיתרשם ולהרשם.
טלפון: 04-6330825
פקס: 04-6247156
כתובת: בן אישי חי 11 חדרה
מתנ"ס גבעת אולגה

חוגי ספורט והתעמלות

אימוו פונ' פעם בשבוע
אימון פונקציונלי א-ג
אימון בביתספר חופים לפרטים
אימון פונקציונלי ד-ו
גילאים:9-12 אימון בבית ספר חופים לפרטים
טלפון: 04-6330825
פקס: 04-6247156
כתובת: בן אישי חי 11 חדרה
מתנ"ס גבעת אולגה

חוגי צהרון

העשרה חופים - העשרות ג'1
העשרות לפרטים
העשרה חופים - העשרות ג'2
העשרות לפרטים
העשרה חופים - העשרות ג'3
העשרות לפרטים
העשרה חופים - העשרות ד'1
העשרות לפרטים
טלפון: 04-6330825
פקס: 04-6247156
כתובת: בן אישי חי 11 חדרה
מתנ"ס גבעת אולגה

חוגי צהרון

העשרה חופים - העשרות ד'2
העשרות לפרטים
העשרה חופים - העשרות ד'3
העשרות לפרטים
העשרה חופים - העשרות ה'1
העשרות לפרטים
העשרה חופים - העשרות ה'2
העשרות לפרטים
טלפון: 04-6330825
פקס: 04-6247156
כתובת: בן אישי חי 11 חדרה
מתנ"ס גבעת אולגה

חוגי צהרון

העשרה חופים - העשרות ה'3
העשרות לפרטים
העשרה חופים - העשרות הזנה ג'1
הזנה בהעשרות לפרטים
העשרה חופים - העשרות הזנה ג'2
הזנה העשרות לפרטים
העשרה חופים - העשרות הזנה ג'3
העשרות לפרטים
טלפון: 04-6330825
פקס: 04-6247156
כתובת: בן אישי חי 11 חדרה
מתנ"ס גבעת אולגה

חוגי צהרון

העשרה חופים - העשרות הזנה ד'1
העשרות לפרטים
העשרה חופים - העשרות הזנה ד'2
העשרות הזנה לפרטים
העשרה חופים - העשרות הזנה ד'3
העשרות הזנה לפרטים
העשרה חופים - העשרות הזנה ה'1
העשרות לפרטים
טלפון: 04-6330825
פקס: 04-6247156
כתובת: בן אישי חי 11 חדרה
מתנ"ס גבעת אולגה

חוגי צהרון

העשרה חופים - העשרות הזנה ה'2
העשרות הזנה לפרטים
העשרה חופים - העשרות הזנה ה'3
העשרות הזנה לפרטים
העשרה חופים - העשרות הזנה ו'1
העשרות הזנה לפרטים
העשרה חופים - העשרות הזנה ו'2
העשרות לפרטים
טלפון: 04-6330825
פקס: 04-6247156
כתובת: בן אישי חי 11 חדרה
מתנ"ס גבעת אולגה

חוגי צהרון

העשרה חופים - העשרות הזנה ו'3
העשרות הזנה לפרטים
העשרה חופים - העשרות ו'1
העשרות לפרטים
העשרה חופים - העשרות ו'2
העשרות לפרטים
העשרה חופים - העשרות ו'3
העשרות לפרטים
טלפון: 04-6330825
פקס: 04-6247156
כתובת: בן אישי חי 11 חדרה
מתנ"ס גבעת אולגה

חוגי צהרון

העשרות ניצנים - ניצנים א'1
העשרות לפרטים
העשרות ניצנים - ניצנים א'2
העשרות לפרטים
העשרות ניצנים - ניצנים א'3
העשרות לפרטים
העשרות ניצנים - ניצנים ב'1
העשרות לפרטים
טלפון: 04-6330825
פקס: 04-6247156
כתובת: בן אישי חי 11 חדרה
מתנ"ס גבעת אולגה

חוגי צהרון

העשרות ניצנים - ניצנים ב'2
העשרות לפרטים
העשרות ניצנים - ניצנים ב'3
העשרות לפרטים
רצף חינוכי - ר חינוכי דוגית מקדמה
מקדמה לפרטים
רצף חינוכי - ר חינוכי הראל מקדמה
מקדמה לפרטים
טלפון: 04-6330825
פקס: 04-6247156
כתובת: בן אישי חי 11 חדרה
מתנ"ס גבעת אולגה

חוגי צהרון

רצף חינוכי - ר חינוכי חופים מקדמה
מקדמה לפרטים
רצף חינוכי - ר חינוכי ימית מקדמה
מקדמה לפרטים
רצף חינוכי - ר חינוכי כספיון מקדמ
מקדמה לפרטים
רצף חינוכי - ר חינוכי מפרש מקדמה
מקדמה לפרטים
טלפון: 04-6330825
פקס: 04-6247156
כתובת: בן אישי חי 11 חדרה
מתנ"ס גבעת אולגה

חוגי צהרון

רצף חינוכי - ר חינוכי צופית מקדמה
מקדמה לפרטים
רצף חינוכי - ר חינוכי שונית מקדמה
מקדמה לפרטים
רצף חינוכי בתי ספר - השחף א'
רצף חינוכי לפרטים
רצף חינוכי בתי ספר - השחף ב'
רצף חינוכי לפרטים
טלפון: 04-6330825
פקס: 04-6247156
כתובת: בן אישי חי 11 חדרה
מתנ"ס גבעת אולגה

חוגי צהרון

רצף חינוכי בתי ספר - השחף ג'
רצף חינוכי לפרטים
רצף חינוכי בתי ספר - יבנה א'
רצף חינוכי לפרטים
רצף חינוכי בתי ספר - יבנה ב'
רצף חינוכי לפרטים
רצף חינוכי בתי ספר - יבנה ג'
רצף חינוכי לפרטים
טלפון: 04-6330825
פקס: 04-6247156
כתובת: בן אישי חי 11 חדרה
מתנ"ס גבעת אולגה

חוגי צהרון

רצף חינוכי בתי ספר - שילה א'
רצף חינוכי לפרטים
רצף חינוכי בתי ספר - שילה ב
רצף חינוכי לפרטים
רצף חינוכי בתי ספר - שילה ג
רצף חינוכי לפרטים
רצף חינוכי1 - ר חינוכי ק.קרן מקדמה
מקדמה לפרטים
טלפון: 04-6330825
פקס: 04-6247156
כתובת: בן אישי חי 11 חדרה
מתנ"ס גבעת אולגה

חוגי צהרון

רצף חינוכי3 - ר חינוכי אנפה מקדמה
רצף חינוכי לפרטים
רצף חינוכי3 - ר חינוכי יונה מקדמה
רצף חינוכי בגן יונה לפרטים
רצף חינוכי3 - ר חינוכי כלנית מקדמה
רצף חינוכי לפרטים
רצף חינוכי4 - ר חינוכי גבעול מקדמה
מקדמה לפרטים
טלפון: 04-6330825
פקס: 04-6247156
כתובת: בן אישי חי 11 חדרה
מתנ"ס גבעת אולגה

חוגי צהרון

רצף חינוכי4 - ר חינוכי ק.שמש מקדמה
מקדמה לפרטים
רצף חינוכי4 - ר חינוכי שחף מקדמה
מקדמה לפרטים
טלפון: 04-6330825
פקס: 04-6247156
כתובת: בן אישי חי 11 חדרה
מתנ"ס גבעת אולגה

חוגי תחום נוער

אירועים לנוער - באולינג גן שמואל
גילאים:12-18 מיועד לו' עד יב לפרטים
אירועים לנוער - לונה פארק
גילאים:12-18 בילוי בלונה פארק לפרטים
אירועים לנוער - מימדיון ו'-י"ב
גילאים:12-18 מיועד לעולים לז' עד יב לפרטים
אירועים לנוער - שפיים
גילאים:12-18 בילוי בשפיים ו'-יב לפרטים
טלפון: 04-6330825
פקס: 04-6247156
כתובת: בן אישי חי 11 חדרה